פוסטים

מועד מסירת הודעה על תנאי עבודה

עדכון שכר מינימום

סיכום תפקיד בודק שכר מוסמך

שיעור הפקדות לביטוח מנהלים

צבירת זכויות סוציאליות במהלך היעדרות מהעבודה

בקרת שכר

שעות עבודה ומנוחה - עדכוני חקיקה

קנס של 106,000 ₪ על חברה ומנהלה שהפרו זכויות עובדים

הועסקתם כפרילנסרים? אתם זכאים לקבל זכויות של שכירים

רכב מהעבודה? המעסיק עוקב אחריכם כל הזמן

בקרת הסכמים והתקשרויות

קנס 113,00 ₪ על חברת שלא שילמה לעובדיה שכר מינימום

קנס של חצי מיליון ש"ח

קנס של 300,000 ₪ בגין הפרת זכויות עובדים

כתב אישום נגד מעסיק שפגע בזכויותיה של עובדת בהיריון

קנס של עשרות אלפי שקלים על העסקת ילדים בניגוד לחוק

כתב אישום נגד קבלן שירותי כ"א שהפר זכויות עובדים

קיצור שבוע העבודה במשק

העסקים לא מתניידים

תחנת רדיו פופולרית הפרו זכויות עובדים

כתיבת פרויקט קורס בודק שכר מוסמך

קיצוץ: כך צמצמו חברות רבות את הבונוסים, ארוחות וקייטנות