פוסטים

קנס של חצי מיליון ש"ח

קנס של 300,000 ₪ בגין הפרת זכויות עובדים