פוסטים

כתב אישום נגד מעסיק שפגע בזכויותיה של עובדת בהיריון

קנס של עשרות אלפי שקלים על העסקת ילדים בניגוד לחוק

כתב אישום נגד קבלן שירותי כ"א שהפר זכויות עובדים