השיטה לחסכון

ישום חסכון בעלויות בתחומי התפעול והמנהלה שאינם מתחומי ליבת העסקים המרכזים של הארגון.

ביצוע סקר בקרת עלויות ודוח תשקיף מנהלים מקיף לבחינת מבנה ההסכמים וההתקשרויות של הלקוח.

ניתוח הנתונים והעמדה של צוות מקצועי אשר מתמחה בנושא של חיסכון בעלויות.

בחינת ההתנהלות בשלושה מישורים- חשבונאי, מסחרי ומסלולי
בשיטת COST EFFECTIVE


תגובות