פוסטים

תבעה פיצוי מלקוחה שעברה לספקית אחרת לפני תום החוזה – ונדחתה

הבנק אפשר לחברה לחרוג ממסגרת החשבון, ויצר "ציפייה לגיטימית"

חיסכון בעלויות במגוון רחב של תחומים

פתרונות טכנולוגיים מחוללי חיסכון לעסקים