פוסטים

חוסר תום לב: מנהלי חברה שפורקה ישלמו את חובה באופן אישי

התמריץ שממריץ – "ההשקה" (פרק 3)

התמריץ שממריץ – "על שולחן השרטוטים" (פרק 2)

התמריץ שממריץ – "מה אנחנו רוצים"? (פרק1 )

דווקא עכשיו – מתמקדים בהגדלת המכירות ושיפור הרווחיות

לבד בצמרת? –דירקטוריון ניהולי (חיצוני) יעשה זאת אחרת