פוסטים

ערב שנתבע על ידי בנק הפועלים יוכל להתגונן רק אם יפקיד 80,000 שקל

בנק ניכה שיקים לפני מועד הפירעון בחוסר תום לב

סגנונות תקשורת - להתקשר ולהשפיע

ביהמ"ש אישר תביעה ייצוגית נגד שלושה בנקים, בסך כולל של כ-191 מיליון ש'