יום שלישי, 5 בינואר 2016

צו העונשין (שינוי שיעורי קנסות)

ביום 14.3.2010 פורסם ברשומות צו העונשין (שינוי שיעורי קנסות), התש”ע-2010 (להלן: “הצו”)

המעדכן, בין היתר, את גובה הקנסות הקבועים בחוק העונשין, התשל”ז-1977 (להלן: “החוק”).

במסגרת חוקי העבודה נקבע, כי הפרת הוראות מסוימות בחוק מהווה עבירה פלילית שבצידה קנס על פי סעיף 61 לחוק.

תחילתו של הצו 30 ימים מיום פרסומו, קרי החל מיום 13.04.2010

 

גובה הקנס עד לפרסום הצו
גובה הקנס החל מיום 13.04.2010
12,900
14,400
26,100
29,200
67,300
75,300
202,000
226,000
1,300
1,400

 

כך למשל, הקנס בגין הפרת החובה למסור תלוש לעובד לא יאוחר מהתשיעי לחודש יעמוד על סך של 14,600 ש”ח (במקום 13,050 ש”ח), הקנס בגין אי מתן אישור על תקופת העבודה בסיום העבודה יעמוד על סך של 14,400 ש”ח (במקום 12,900 ש”ח), הקנס בגין אפליה בניגוד לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ופיטורים בניגוד לסעיף 9 לחוק עבודת נשים יעמוד על סך של 150,600 ש”ח (במקום 134,600 ש”ח) והקנס בגין פיטורי עובד בתקופת שירות המילואים יעמוד על סך של 75,300 ש”ח (במקום 67,300 ש”ח).

קנס בסך 42,570 ש”ח לחברה בגין העסקת עובדים בשעות נוספות ללא היתר בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה.

ביום 22.2.2010 פורסמה הודעה מטעם משרד התמ”ת, לפיה שופט בית הדין האזורי בבאר שבע, יוסף יוספי, גזר לאחרונה על חברת “נועם אורים תעשיות בע”מ” קנס עונשי בסך של 42,570 ש”ח בגין העסקת עובדים בשעות נוספות ללא היתר.

בהתאם להודעה, מחקירה שנערכה ע”י אגף האכיפה במשרד התמ”ת בעניינה של חברת נועם אורים עלה, כי החברה העסיקה ששה מעובדיה, במספר הזדמנויות בשעות נוספות ללא היתר וזאת בניגוד להוראותיו של חוק שעות עבודה ומנוחה.

במסגרת הסדר טיעון בין הצדדים הודתה הנאשמת בעבירות שיוחסו לה בכתב האישום וכאמור גזר ביה”ד על הנאשמת קנס עונשי בסך של 42,570 ש”ח.

התובעת הראשית במשרד התמ”ת, עו”ד תמר פינקוס, ציינה בהודעה, כי “מדובר בפסיקה המצטרפת לשורה ארוכה של פסקי דין, המדגישים ביתר שאת את החשיבות הרבה בשמירה על זכויותיהם הסוציאליות של העובדים בכלל ושמירה על מסגרת שעות עבודה המבטיחה את בריאותם, זכויותיהם ורווחתם של העובדים בישראל בפרט.

_______________________________________________________________________________

בקרת שכר מקבוצת "פורמולה מערכות" נוסדה בשנת 2002, החברה מתמחה בבקרת הוצאות השכר והגדלת שורת הרווח.
החברה מעסיקה עובדים עם התמחויות בנושא שכר, עו"ד עם התמחות בדיני עבודה ושכר, רו"ח, חשבי שכר ומחלקת קשרי לקוחות.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה